About Professor Mróz .:. Publications .:. Place and date .:. Presentations .:. Commitee .:. Invited speakers .:. Important dates .:. Exhibition .:. Registration
.:. Payment .:. Accomodation .:. Proceedings .:. Call for abstracts .:. Access .:. Conference poster
Main page
About Professor Mróz
Publications
Place and date
Presentations
Commitee
Invited speakers
Important dates
Exhibition
Registration
Payment
Accomodation
Proceedings
Call for abstracts
Access
Conference poster
Programme
Gallery
Poster session

Payment

No fee is considered for all participants of the Symposium. The additional payment for Symposium Dinner is 30 Euro or 120 PLN (optional).

The deadline for payment is April 30, 2008.

Bank accounts for payment in Euro and for payment in PLN.


Bank account for payment in Euro:

Receiver (account owner): Uniwersytet Wroclawski
Bank name: Bank BZ WBK S.A.
Bank branch name: 1 O/Wroclaw
Bank postal address: Rynek 9/11, PL-50950 Wroclaw, Poland
SWIFT code: WBKPPLPP
Bank account no. (IBAN): PL 49 1090 2398 0000 0006 0800 5079
     (for electronic documents remove all spaces)
Annotation (message to the receiver): 19N-Symposium’08-[your Surname]


Bank account for payment in PLN:
Złotówkowe konto bankowe dla opłat za Sympozjum:

Uniwersytet Wrocławski
Bank BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław
Ul. Kuźnicza 17-19, 50-950 Wrocław, Poland
No. 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Dopisek (tytuł wpłaty) 19N-Symposium’08-[nazwisko uczestnika]

Osoby pragnące otrzymać fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty powinny podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wpisać w polu "Remarks" nazwę instytucji/osoby oraz jej adres, na który ma być wystawiona ta faktura. Proszę podać adres na jaki ma być wysłana faktura, jeżeli adres ten jest inny niż powyższy. Proszę pamiętać, że należy również podać numer NIP.

Contact address:
Prof. S. Mróz Symposium
Secretariat
Institute of Experimental Physics, University of Wrocław, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wroclaw, Poland
fax: (+48 71) 328-73-65
e-mail: symposium@ifd.uni.wroc.pl

Chair:
Dr. Marek Nowicki e-mail: nowicki@ifd.uni.wroc.pl tel: (+48 71) 375-93-77


Secretary:
Dr. Aleksander Krupski e-mail: akrupski@ifd.uni.wroc.pl
tel: (+48 71) 375-94-59
Mob. +48 664 432 897